image_1
image_1image_2image_3

Atmos lekken dichtende mastiek koper 57gr

 • Ideaal voor het assembleren, afdichten en repareren van koperen leidingen
 • Aan te brengen op een droog oppervlak
 • Duurzame reparatie
 • Sneldrogend - 15 min

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving

Atmos lekken dichtende mastiek is ideaal voor het assembleren, afdichten en repareren van al jouw koperen leidingen. De mastiek dien je aan te brengen op een droog oppervlak. Nadat de mastiek volledig uitgehard is, kan dit doorboord, doorgezaagd, gevijld, beschilderd worden.

EAN: 3259040013120

Specificaties
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Koper
 • Gebruiksgemak
  Beoogd gebruik
  Anders
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven