image_1

V33 voorbereidingsproduct Hechtingsversterker vloeren satijn 1L

 • Maakt de vloer poreus
 • Verbetert de hechting van de verf
 • Product te verdunnen

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
Dit product is geschikt voor de voorbereiding van vloeren Hechtingsversterker voor de product Renovation tegelvloeren van V33. De V33 vloervoorbereider kleurloos bereidt alle tegelvloeren, marmer of beton vóór de renovatie.

EAN: 3153894965003

Specificaties
 • Overschilderbaar na
  24 uur
 • Aantal lagen
  1 laag
 • Dekvermogen
  40m²/L
 • Basis
  Water
 • Inhoud
  1 L
 • Kleurklasse
  Transparant
 • Droogtijd
  24 uur
 • Gebruik
  Tegelvloer
 • Kleur
  Kleurloos
 • Verpakking
  Pot
 • Toepassing
  Binnen
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Alternatieven