Soudal manueel vulschuim 0,3L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
IsolatieschuimSoudal producten
 • Groot vullend vermogen
 • Uitstekende hechting op alle materialen

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
IsolatieschuimSoudal producten
+ 45.000 producten online
Gratis verzending vanaf 50,-
Haal bestelling na één uur op
Meer klusvoordeel met Praxis Plus!
Productomschrijving

De soudal vulschuim is op basis van Polyurethaan en heeft een uitstekende thermische en akoestische eigenschappen dat warmte, kou, vocht en geluid tegenhoudt. Het is uitermate geschikt voor het isoleren en opvullen van gaten en holtes, zowel binnen als buiten.

EAN: 5411183000636

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Materiaal
  Polymeer
  Elastisch
  0 mm
  Elastisch
  Nee
  Vuurbestendig
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Beige
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Nee
  Met schuimpistool
  Nee
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Nee
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Alternatieven