image_1

Sencys purschuim alle richtingen 500ml

 • Snelle uitharding
 • Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden
 • Groot vullend vermogen
 • Direct gereed voor gebruik

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
Sencys isolatieschuim PU alle richtingen 360° is een 1-component isolatie- en montageschuim die is ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen van bouwdelen. Zo kun je de schuim gebruiken voor voegen tussen scheidingswanden, plafonds en vloeren. Maar ook rondom raam- en deurkozijnen en voor doorvoeringen van leidingen en pijpen door wanden en vloeren.

EAN: 5400107577590

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Binnen
 • Technische kenmerken
  Materiaal
  Polymeer
  Vuurbestendig
  Nee
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Ja
  Met schuimpistool
  Nee
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Nee
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambaar. Schadelijk bij inademing. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten (vervangen door R68, maar kan nog voorkomen). Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid. Kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant). Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel ? (aan te geven door de fabrikant). Draag geschikte handschoenen. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Alternatieven