Alabastine grote gatenvuller poeder 1kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MuurvullersAlabastine producten
 • Geschikt voor binnen en buiten
 • Geschikt voor steen, pleister- en stucwerk, beton, spaan- en gipsplaat

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MuurvullersAlabastine producten

Wat zijn de specificaties?

Als je grote gaten in onder andere steen en beton wilt vullen, is Alabastine grote gatenvuller 1kg in poedervorm het ideale product voor jou. Deze grote gatenvuller zakt niet uit, is voor binnen en buiten geschikt en is bovendien schuur-, spijker- en schroefbaar.

EAN: 8710839105068

 • Basis
  Poeder
 • Laagdikte
  10cm
 • Droogtijd
  Droogtijd bij 20°C: dunne lagen (tot 0,5cm) 6 uur en dikke lagen (2-10cm) 24-36 uur
 • Kleur
  Grijs
 • Verwerkingstijd
  2 uur
 • Inhoud
  1 kg
 • Verwerkingstemperatuur
  Minimaal 5°C
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook