Alabastine supersterkvuller hout 200gr

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersAlabastine producten
 • Geschikt voor binnen en buiten
 • Geschikt voor hout, metaal, steen, polyester en trespa
 • Sterk als staal

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersAlabastine producten

Wat zijn de specificaties?

Zoek je een houtrotvuller van supersterke kwaliteit? Dit supersterke product helpt je oneffenheden tot 1cm diep weg te werken. Na 15 minuten is het product uitgehard en is de houtrotreparatie gebeurd. Je kunt deze houtrotvuller gebruiken voor geschilderd en niet geschilderd hout, zowel binnen als buiten.

EAN: 8710839368050

 • Basis
  Twee componenten
 • Laagdikte
  1 cm
 • Droogtijd
  15 minuten
 • Kleur
  Naturel
 • Inhoud
  200 gr
 • Overschilderbaar na
  15 minuten
 • Verwerkingstemperatuur
  Minimaal 10°C
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Koel bewaren. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd