Alabastine houtrotvuller sneldrogend 465gr

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersAlabastine producten
 • Geschikt voor binnen en buiten
 • Geschikt voor houtrot aan kozijnen; deur; dorpel; tuinhuisjes en dergelijke

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersAlabastine producten

Wat zijn de specificaties?

Deze flexibele 2 componenten epoxy-massa houtvuller is geschikt voor een snelle en duurzame houtreparatie.

EAN: 8710839110840

 • Droogtijd
  20 minuten bij 20°C
 • Kleur
  Crème
 • Overschilderbaar na
  20 minuten
 • Verwerkingstemperatuur
  Minimaal 5°C
 • Inhoud
  465 gr
 • Basis
  Twee componenten
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Gemakkelijk thuisbezorgd