Alabastine allesvuller kant-en-klaar wit 2kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
AllesvullersAlabastine producten
 • Geschikt voor binnen en buiten
 • Geschikt voor steen, beton, stucwerk, pleisterwerk en gasbeton

Toon specificaties
Inhoud
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
AllesvullersAlabastine producten

Wat zijn de specificaties?

Alabastine heeft het ideale vulmiddel voor gaten van 2 tot 4cm diep in steen, beton of metaal. Deze witte 2kg kant-en-klaar allesvuller van Alabastine is slijtvast en geschikt voor zowel binnen als buiten.

EAN: 8710839101015

 • Laagdikte
  5 cm
 • Kleur
  Wit
 • Droogtijd
  24 uur bij 5 cm
 • Inhoud
  2 kg
 • Verwerkingstemperatuur
  Minimaal 5°C
 • Overschilderbaar na
  24 uur
 • Basis
  Poeder
 • Overschilderbaarheid
  Met alle soorten verf (alkyd en acryl)
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd