Alabastine polyesterreparatie set 250gr

20% korting
  • Geschikt voor metaal, hout, polyester, bakeliet, carbon en diverse kunststoffen

Toon specificaties

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

Deze polyesterreparatie van Alabastine is een complete set voor het repareren van grote gaten en beschadigingen in auto's, boten, caravans en dergelijke. De set bestaat uit 240gr polyesterhars, 10gr verharder en 1/8 m2 glasmat.

EAN: 8710839220150

Overschilderbaar na
20 minuten
Type
Metaalreparatie
Gebruik
Metaal, polyester, hout en diverse kunststoffen
Basis
Oplosmiddelhoudend
Droogtijd
20 minuten
Inhoud
250 gr
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling UNDEFINED. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Koel bewaren. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires