Weber snelbeton Nomix 20kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelBeamix producten
  • Binnen 15 minuten hard

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelBeamix producten
Praxis, voor de makers
Achteraf betalen mogelijk
90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze 195+ winkels

Wat zijn de specificaties?

Weber snelbeton Nomix is een droge cementgebonden mortel die gebruikt kan worden zonder te mengen. Het snelbeton is binnen 15 minuten hard en geschikt voor o.a. tuinpalen, speeltoestellen, droogmolens, pergola’s.

EAN: 8711474084220

Kleur
Grijs
Bijkomende informatie
9 maanden houdbaar na produktie datum
Inhoud
20 kg
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires