Beamix metselmortel 329 5kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelBeamix producten
  • Kant en klaar, constante kwaliteit
  • ECO metselmortel met een CO2 reductie van 50%
  • Makkelijk verwerkbaar en een uitstekende hechting
  • Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelBeamix producten
Praxis, voor de makers
Achteraf betalen mogelijk
90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren* in één van onze 195+ winkels

Wat zijn de specificaties?

Universele ECO metselmortel voor alle bakstenen met een CO2 reductie van 50%. Geschikt voor binnen en buiten en kant en klaar geleverd.

EAN: 8711474001463

GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires