54%
korting
image_1

Pattex voegkit Huis & Bouw transparant 300ml

 • Bouw voegkit
 • Zuurvrije voegkit
 • Sterke hechting op alle gangbare bouwmaterialen

Toon specificaties
Productomschrijving
Pattex Huis & Bouw transparant is een neutraaluithardend Silicone. Speciaal voor de zwaarst belaste voegen en is ontwikkeld voor de dilatatievoegen in muur- en vloeraansluiting, zowel binnen als buiten. Bijvoorbeeld bij voegen tussen het huis en garage en op het balkon of terras.

EAN: 5410091323158

Specificaties
 • Inhoud

  300 ml
 • Bindtijd

  15 minuten
 • Kleur

  Transparant
 • Soort

  Voor binnen en buiten
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven