Soudal vulschuim Genius Brandklasse B1 500ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenSoudal producten
 • Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
 • Groot vullend vermogen
 • Uitstekende hechting op alle materialen
 • Hoge isolatiewaarde

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenSoudal producten
+ 45.000 producten online
Gratis verzending vanaf 50,-
Haal bestelling na één uur op
Meer klusvoordeel met Praxis Plus!
Productomschrijving

Zorg voor een brandveilige verbinding met Soudal vulschuim Genius Brandklasse B1. Het vulschuim op basis van polyurethaan (PU) heeft uitstekende thermische en akoestische eigenschappen dat warmte, koude, vocht en geluid tegenhoudt. Uitermate geschikt voor het isoleren en opvullen van gaten en holtes, zowel binnen als buiten. Tevens bruikbaar om deuren en ramen te monteren.

EAN: 5411183094611

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Materiaal
  Polymeer
  Elastisch
  0 mm
  Elastisch
  Nee
  Vuurbestendig
  Nee
  Brandvertragend
  Ja
 • Toepassing
  Toepassing
  Vullen
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Nee
  Met schuimpistool
  Ja
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Ja
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

Alternatieven