image_1

Sencys PVC lijm hard 100ml

 • Drukbestendig tot 16bar

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
Sencys PVC lijm is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van harde PVC-materialen. Denk hierbij aan PVC pijpen, hulpstukken en dakgoten.

EAN: 5400107337477

Specificaties
 • Algemeen
  Type lijm
  Pvc lijm
 • Technische kenmerken
  Maximale verwerkingstemperatuur
  25 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  5 °C
  Substantie
  Vloeistof
  Materiaal van doeloppervlak
  PVC
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Wit
 • Gebruiksgemak
  Flexibel
  Ja
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven