Pattex 2-componentenlijmen Power Epoxy Super Mix Universal 5 minuten 11ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenPattex producten
  • Universele 2-componentenlijm
  • Uitgehard na 5 minuten
  • Super sterk en 100% transparant
  • Unieke mengspuit voor automatisch mengen

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenPattex producten

Wat zijn de specificaties?

Pattex Power Epoxy Super Mix Universal met spuit bied je de hoge lijmprestaties die je nodig hebt voor nagenoeg alle materialen en reparaties. De lijm droogt snel en transparant op, krimpt niet en zet niet uit tijdens het uitharden. Pattex Power Epoxy Super Mix Universal is bestand tegen water, olie en gewone oplosmiddelen en kan zowel binnen- als buitenshuis worden gebruikt. Bovendien kan je de lijm overschilderen, schuren, polijsten en er zelfs in boren.

EAN: 3178040682184

Inhoud
11 ml
Droogtijd
± 3 dagen (afhankelijk van materiaal en persdruk )
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook