image_1

Bison universele epoxylijm Kombi Snel 24ml

 • Glashelder
 • Super sterk
 • Overschilderbaar

Toon specificaties

8,

99
Productomschrijving
Ga voor een snelle en ijzersterke verbinding met Bison Kombi Snel. De reparatielijm is geschikt voor het repareren van vele materialen, zoals aardewerk, porselein, glas, leer, hout, steen, metaal, keramiek, zowel onderling als in combinatie met elkaar.

Zorg dat de te lijmen materialen droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Ontvet de delen met aceton en ruw gladde materialen op met schuurpapier. Druk een gelijke hoeveelheid van beide componenten in het mengbakje en meng deze met de spatel. Breng het mengsel binnen 5 minuten dun aan op één van beide materialen. Voeg de materialen samen en houd deze 20 minuten op hun plaats. Let op dat de delen niet verschuiven voordat de lijm is uitgehard. Maak de spuitmond na gebruik goed schoon met een doekje en plaats de dop uit het handvat op de dubbelspuit.

EAN: 8710439014142

Specificaties
 • Algemeen

  Type lijm

  Universeel
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  35 °C

  Maximale temperatuurbestendigheid

  0 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  5 °C

  catspec_porous_surface_necessary

  Ja

  Materiaal van doeloppervlak

  Hout

  Niveau van waterbestendigheid

  i

  Waterbestendig
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Transparant

  Kleur

  Transparant

  Vorm

  Buis
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven