image_1
image_1image_2

Bison lijm hard Plastic Lijm 25ml

 • Transparant
 • Waterbestendig
 • Sterk

Toon specificaties

4,

89
Productomschrijving
Hoogwaardige en sterke lijm voor het repareren van vele (huishoudelijke) voorwerpen van kunststof.

EAN: 8710439068077

Specificaties
 • Algemeen

  Type lijm

  Speciaallijm
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  35 °C

  Maximale temperatuurbestendigheid

  95 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  5 °C

  Materiaal van doeloppervlak

  Kunststof

  Niveau van waterbestendigheid

  i

  Waterbestendig
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Transparant

  Kleur

  Transparant

  Vorm

  Buis
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder,kooldioxide. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven