De Parel petroleum 1 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Brandstoffen & haardhoutDe Parel producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Brandstoffen & haardhoutDe Parel producten

Wat zijn de specificaties?

Als brandstof voor verwarmingsapparaten.

EAN: 8711418101211

Inhoud
1.0L
GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook