HG verzorgende meubelolie voor teak fles 140ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten
 • Gemakkelijk en snel aan te brengen
 • Direct een zichtbaar resultaat

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten

Wat zijn de specificaties?

HG meubelolie verfraait houten meubels en zorgt dat ze in goede conditie blijven. Deze speciale verzorgende meubelolie is zeer snel en gemakkelijk op te brengen en geeft direct een zichtbaar resultaat. Elk type hout heeft zijn eigen karakter en uitstraling dus daarbij komt ook een specifiek onderhoud bij kijken. HG heeft hier 3 unieke typen verzorgende meubeloliën voor ontwikkeld.

EAN: 8711577071677

 • Substantie
  Vloeistof
 • Droogtijd
  0 h
 • Materiaal van doeloppervlak
  Hout
 • Volume
  0.14 l
 • Toepassing
  De verzorgende teakolie van HG is speciaal ontwikkeld om meubels van teak te voeden en te beschermen. Regelmatig gebruik van onze teak olie verfraait het meubel niet alleen, ook zorgt het ervoor dat deze in goede conditie blijft.
 • Type dispenser
  Fles
 • Vorm
  Fles
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gemakkelijk thuisbezorgd