HG meubeline 250ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten

Wat zijn de specificaties?

Natte glazen laten snel water- of alcoholkringen achter, wat het houtwerk aantast. Met HG meubeline is dit snel en effectief te verhelpen. Je geeft namelijk al het houtwerk, gelakt, gebeitst, in de was gezet of onbehandeld, een gedegen opknapbeurt. Grauwe of verbleekte oppervlakken en kringen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

EAN: 8711577001018

  • Inhoud
    250 ml
GHS02
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
Gemakkelijk thuisbezorgd