HG hardhout ontgrijzer 500 ml

2+1 gratis
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten
  • Maakt blank en schoon
  • Maakt schuren overbodig

Toon specificaties

Koop 2 artikelen en krijg 1 artikel gratis met Praxis Plus

Meerdere combinaties mogelijk.
2+1 gratis

Bekijk alle actieproducten

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten
Productomschrijving

De HG hardhout vernieuwer 500 ml dient om het hout te beschermen en de natuurlijke warme uitstraling terug te geven. HG hardhout ontgrijzer is ook toepasbaar op andere houtsoorten (bv. meranti, mahonie, vuren, etc.), rieten, rotan en/of bamboemeubelen.

EAN: 8711577135393

Specificaties
  • Inhoud
    500 ml
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven