HG douchecabine-totaal-beschermer Sanitair 250 ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten
  • Voorkomt kalkaanslag en andere vervuiling
  • Zeer gemakkelijk aan te brengen
  • Geschikt voor gebruik op alle soorten materialen

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten

Wat zijn de specificaties?

Dankzij HG douchecabine totaal beschermer worden alle materialen in en aan de douchecabine optimaal beschermt tegen kalkaanslag en vervuiling door zeepresten, badolie, huidvetten e.d. HG douchecabine beschermer maakt glaswanden, tegels, kranen etc. water en vuilafstotend. Er hoeft minder gereinigd te worden en bovendien zal reinigen veel eenvoudiger gaan.

EAN: 8711577062187

  • Inhoud
    250 ml
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Gemakkelijk thuisbezorgd