Alabastine kit en sticker verwijderaar 100ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenAlabastine producten
  • Eenvoudig en snel te gebruiken
  • Tast de ondergrond niet aan
  • Creeert schone ondergrond voor Alabastine Sanitaaistrip of kitlaag

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenAlabastine producten
Praxis, voor de makers
Achteraf betalen mogelijk
90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze 195+ winkels

Wat zijn de specificaties?

Met deze Alabastine sticker- en kitverwijderaar verwijder je eenvoudig én snel hardnekkige kit- en stickerresten. Resultaat: een schoon oppervlak!

EAN: 8710839296520

Inhoud
100 ml
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Koel bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires