Rubson vochtopnemer Aero 360 navulling 2 stuks

  • Bestrijdt muffe geuren
  • Eerste druppel al na 24 uur

Toon specificaties
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

Geavanceerde neutrale vochtopnemer navultabs Aero 360 van Rubson voor het snel en efficiënt bestrijden van overtollige luchtvochtigheid binnenshuis.

EAN: 3178040677715

Type
Navullingen voor vochtopnemer
Bijkomende informatie
2 x 450 gr
Diepte
11.7 cm
Inhoud
900 gr
Breedte
11.7 cm
Ontvochting per uur
40 m³
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.